910 352
Minh Đức. 05:14:03 19-10-2018 (GMT+7) -- Lượt xem: 559.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Con mèo nghi lễ

Con mèo nghi lễThời xa xưa kia , tại một thiền viện nọ, khi Thầy và các đệ tử bắt đầu tọa Thiền vào buổi tối, thì con mèo sống trong thiền viện đã gây ra tiếng ồn ào khiến họ bị phân tâm . Thầy mới ra lệnh cột con mèo lại trong giờ Thiền.
 
Nhiều năm sau, khi Tổ Sư này qua đời, con mèo vẫn tiếp tục bị cột lại trong giờ các đại chúng tọa Thiền. Và đến khi con mèo đó già chết, thì một con mèo khác được mang vào thiền viện và nó cũng bị cột lại trong giờ Thiền.
Rồi đến nhiều thế kỷ sau, những người để tử kế thừa của vị Tổ Sư đã viết luận văn tốt nghiệp về nghi lễ tôn giáo của việc cột con mèo lại trong lúc Thiền!
 
Lời bàn :  Câu chuyện kể trên giống như cách phát triển những điều mê tín . Mới đầu nó có thể có những lý do đặc biệt trong một hoàn cảnh riêng biệt nào đó. Lâu dần việc đó đuợc lập đi lập lại thành một tập tụ,  rồi thành một nghi thức , họ làm việc đó chỉ vì họ không thấy có điều gì trở ngại, không mất gì mà không nên  làm.
Nhiều người trong chúng ta sống giống như câu chuyện trên . Chúng ta làm cái này cái kia, lập đi lập lại mà thực sự không nghĩ gì về ý nghĩa hay tầm quan trọng của nó.
Câu chuyện nhắc nhở chúng ta phải luôn nhớ tới lời Phật dạy trong kinh Kalama (thuộc kinh Tăng Chi Bộ)  như sau“ Như vậy, này các người Kâlâma, điều ta vừa nói với các người: các người Kâlâma, các người đừng tin vì nghe nói lại, đừng tin vì theo phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng tin vì có suy tư đầy đủ về dữ kiện, đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì Sa môn là thầy mình. Nhưng này các người Kâlâma, khi nào các người tự biết rõ: Các pháp này là thiện, các pháp này không đáng chê, các pháp này được người trí ca ngợi, các pháp này nếu được thực hiện, chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui, thời các người Kâlâma, các người hãy đạt đến và an trú.”
 
(Theo buddhismtoday.com)
 
Chia sẻ với bạn bè qua:
Các tin đã đăng:
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn