910 228
Minh Thiện. 12:59:06 23-11-2018 (GMT+7) -- Lượt xem: 980.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

PHhóng sự truyền hình ngắn: Một ngôi già lam mới thành lập ở Pleiku

PHhóng sự truyền hình ngắn: Một ngôi già lam mới thành lập ở PleikuNơi chư ni giáo đoàn 3 tu tập
Chia sẻ với bạn bè qua:
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn